Årsrapporten - en økonomisk vejviser
Med en årsrapport i hånden får du mulighed for at finde de stærke og svage sider i din virksomheds økonomi, da den giver et retvisende billede af indtjeningen. Udadtil fungerer årsrapporten som virksomhedens ansigt overfor kreditorer og andre samarbejdspartnere. Når vi har lavet din årsrapport, analyserer vi økonomien og diskuterer forskellige tiltag, som vil kunne forbedre din virksomheds økonomi.


Indholdet i årsrapporten
Grundlæggende består årsrapporten af et regnskab, som indeholder:

  • En resultatopgørelse der viser, hvad virksomheden har tjent
  • En balance hvor aktiver, gæld og egenkapitalen fremgår
  • En egenkapitalforklaring der forklarer, hvordan egenkapitalen har udviklet sig
  • Noter som viser, hvad de enkelte regnskabsposter indeholder

Årsrapporten indeholder også:

  • En forklaring på regnskabspraksis i årsrapporten
  • Oplysninger om begivenheder, der har påvirket regnskabet
  • En revisorerklæring og en såkaldt ledelsespåtegning

En troværdig årsrapport
Vores assistance og gennemgang sikrer, at din årsrapport er fyldestgørende, retvisende og troværdig. Denne troværdighed er særlig vigtig, hvis dine samarbejdspartnere eksempelvis skal vurdere dine muligheder for at få kredit og låne penge. Årsrapporten er ikke påvirket af skattetænkning. De skattemæssige overvejelser fremgår af et såkaldt skatteregnskab, som vi også kan udarbejde for dig.


Efter dine ønsker og behov
Vi varetager gerne hele processen fra bogføring til opstilling og gennemgang af årsrapporten. Inden vi går i gang med at lave årsrapporten, aftaler vi, hvor meget vi skal specificere dine regnskabsposter. På denne måde kommer årsrapporten til at modsvare dine konkrete ønsker og behov. 

Tilmeld nyhedsbrev

 

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook