Det er snart frist for, at indberette og betale første rate af acontoskat for selskaber.
Forventer dit selskab en restskat for indkomståret 2015, fordi de ordinære acontoskatte-rater er sat for lavt, kan selskabet, for at udligne denne forventede uoverensstemmelse, indbetale en frivillig acontoskat og dermed undgå renterne på restskatten. Tilsvarende har selskabet også mulighed for, at nedsætte acontoskatte-raten, hvis det menes denne er sat for højt.
Ændring skal foretages i TastSelv Erhverv på Skat.dk

Betalingsfristerne for indbetaling af acontoskat er den 20. marts og 20. november i det pågældende indkomstår.
Idet selve indbetalingen efter indberetning foretages via skattekontoen, skal selskabet være opmærksomme på, at det ikke er muligt at øremærke indbetalingen, og at indbetalingen vil dække den ældste fordring først.

Kontakt din revisor hvis du ønsker hjælp til ændring i acontoskatten i god tid inden den 20. marts.

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook