Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv. gældende for 2016

SKAT har for 2016 udsendt meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende samt medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. 

Rejsegodtgørelsessatser ved rejser i ind- og udland med overnatning

 

2016

Ved rejse med overnatning kan der til dækning af udgifter til kost og småfornødenheder udbetales en kostgodtgørelsessats med (kr. pr. døgn) 

    477 kr.

Sats for småfornødenheder pr. påbegyndt time for tilsluttede rejsetimer ud over 24 timer

19,88 kr.

25 % af kostgodtgørelsessatsen

 119,25 kr.

Logigodtgørelsessats pr. døgn 

 205 kr.

Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i udlandet 

Sats for småfornødenheder pr. påbegyndt time for tilsluttede rejsetimer ud over 24 timer

150 kr.

6,25 kr.

Rejsegodtgørelse pr. døgn for turistchauffører med overnatning i Danmark 

Sats for småfornødenheder pr. påbegyndt time for tilsluttede rejsetimer ud over 24 timer 

75 kr.

3,13 kr.

Loft over rejsefradrag

 26.200 kr.

 

 

Ovenstående liste er ikke udtømmende.

Som altid er du velkommen til, at kontakte din revisor hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

 

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook