Lovforslaget om videreførelse af BoligJobordningen i en ny ”grøn” udgave for 2016 og 2017 er vedtaget.

Der er hermed indført fradragsret for en række nye grønne håndværksydelser samtidig med, at fradragsretten i forhold til ordningen i 2015 for ikke-grønne ydelser er fjernet.

De grønne ydelser er arbejder med et energi- eller miljøforbedrende formål i forhold til boliger samt arbejder, der har til formål at klimasikre boliger. En række af de håndværksydelser, der er omfattet af den hidtil gældende ordning, har et grønt sigte og foreslås derfor videreført som fradragsberettigede ydelser.

Der er ikke sket ændringer af de serviceydelser, der hidtil har været omfattet af BoligJobordningen (almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde). 

Håndværkerfradraget er nu todelt, så der i 2016 og 2017 kan opnås fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser og op til 12.000 kr. pr. person for håndværksydelser. Udnyttes begge kategorier fuldt ud, kan der således opnås et samlet fradrag på 18.000 kr. 

 

Skrevet af Jens Elkjær-Larsen 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook