Første ordinære acontoskatterate for selskaber og foreninger m.v. for indkomståret 2016 skal indbetales senest den 21. marts 2016. Anden ordinære rate skal indbetales senest den 21. november 2016. 

Selskaber m.v. skal betale 50 pct. af gennemsnittet af de seneste tre indkomstårs indkomstskat i ordinær acontoskat. Dvs. for indkomståret 2016, beregnes de ordinære acontoskatter som et gennemsnit af indkomstskatten for 2012, 2013 og 2014. Den ordinære acontoskat betales herefter i 2 lige store rater i løbet af indkomståret, henholdsvis den 21. marts 2016 og den 21. november 2016. I indkomståret 2016 er selskabsskatteprocenten nedsat til 22 %.

 

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2016.

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2016 bliver større end summen af de ordinære acontoskatter og indeholdte udbytteskatter m.v., bør det overvejes i løbet af året at foretage frivillige indbetalinger af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2016 senest den 21. marts og den 21. november 2016. Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat efter den 21. november 2016 og frem til den 1. februar 2017.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

 

Nedsættelse af de ordinære acontoskatterater

Hvis det forventes, at selskabsskatten i 2016 vil være væsentlig lavere end den beregnede acontoskat, kan raterne ændres via TastSelv.

Raterne kan nedsættes i TastSelv frem til datoen for betalingsfristen.

 

Årsopgørelse, overskydende skat og restskat for indkomståret 2015

Årsopgørelsen for indkomståret 2015 bliver udsendt i oktober 2016.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2015 udbetales til skattekontoen den 21. november 2016.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via skattekontoen. 

Såfremt selskabet er sambeskattet, er det administrationsselskabet der modtager årsopgørelse. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.

 

Som altid er du velkommen til, at kontakte din revisor hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook