Inden du deler din bil, din bolig, din båd m.v. med andre, så er det værd at få styr på, hvordan du beskattes. Deleøkonomi er for tiden et område med stort fokus – ikke blot hos brugerne, men også hos SKAT.

Deleøkonomi udgør et stærkt stigende alternativ eller supplement til de etablerede modeller for ejerskab og for udveksling af varer og tjenesteydelser, og tjenester som Airbnb, Uber, GoMore m.v. bliver fortsat mere udbredte i Danmark.

Disse tjenester giver ganske almindelige personer adgang til at dele evner, goder og oplevelser med hinanden og udvider den enkelte persons økonomiske og forbrugsmæssige handlerum.

 

Boligudlejning

Tjenester som Airbnb giver dig mulighed for at udleje din bolig i kortere eller længere perioder. Indtægter af udlejningen beskattes enten efter en regnskabsmæssig metode eller – mest almindeligt – efter en bundfradragsmetode.

Bundfradragsmetoden betyder, at hvis indtægter af udlejningen overstiger et vist årligt bundfradrag, da er den overskydende del skattepligtig og skal indberettes til SKAT. Størrelsen af bundfradraget afhænger af, om du lejer eller ejer din bolig.

Udlejning via tjenester som Airbnb er omfattet, så indtægter ved udlejning via Airbnb er skattepligtige efter samme regler.

 

Samkørsel og biludlejning

Tjenester som Uber og GoMore giver dig mulighed for samkørsel eller udlejning af din bil. Her skal du være opmærksom på, at samkørsel, taxa-/fragtkørsel samt biludlejning behandles forskelligt skattemæssigt. Samkørsel er ikke skattepligtigt, hvorfor beløb, som du modtager i den forbindelse, ikke skal beskattes. Indkomst optjent ved taxa-/fragtkørsel er derimod skattepligtig, og udgifter forbundet med det kan fratrækkes.

 

Udlejning af andre aktiver

Udlejning af andre aktiver såsom armbåndsure, kjoler, tasker, havemaskiner, campingvogne, lystbåde m.v. er ligeledes blevet populært. Også her er indkomsten skattepligtig, mens udgifter forbundet med udlejningen kan fratrækkes. Dette gælder, selvom det blot er ”dine private aktiver”, der ”deles med andre”.

 

Perspektivering

Deleøkonomien udfordrer de sædvanlige rammer - ikke blot på skatteområdet, men også i forhold til lejelovningen og forsikringsområdet. Deleøkonomi er nok kommet for at blive.

Som altid er du velkommen til, at kontakte din revisor hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

 

Tilmeld nyhedsbrev

Navn 
email 
    

JL Revisorer ApS

Majsmarken 1

7190 Billund

76 60 22 66

 

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

76 60 22 66

 

Email: info@jl-revisorer.dk


Følg os på facebook